INTERNACIONALITZAR I INNOVAR O BÉ MORIR!


Sé que no es pot generalitzar i que la norma general no valdrà per alguns sectors o empreses determinats, però per la majoria d'empreses que produeixen productes, la qüestió és senzilla, internacionalitzar i innovar; o  bé morir!

A aquestes alçades ja són ben pocs els empresaris que no estan mirant com poder innovar els seus processos i els seus productes, per poder ser més productius i competitius i, al mateix temps, com poder vendre els seus productes arreu del món.

No obstant, malgrat la consciència s'ha generalitzat, encara són pocs els que realment estan innovant i exportant, atès que el procés no és senzill, ni barat, ni ràpid i, per tant, ara ho estan fent els que ja en varen ser conscients fa anys.

La crisi general en la que ens trobem fa més difícil la innovació i la internacionalització, perquè falten recursos propis per finançar-ho i els recursos aliens són difícils de trobar. No obstant, ara és el moment de buscar la manera de començar a fer-ho, atès que pot ser que sigui el darrer tren que passi i que en cas de no agafar-lo, l'empresa no tingui viabilitat en el futur.

El fet és que no n'hi ha prou amb internacionalitzar si no s'innova i no n'hi ha prou amb innovar si no s'internacionalitza; per tant, s'han de fer les dues coses a l'hora i s'han de fer bé. Aquest és el gran repte que tenen en aquest moment les pimes catalanes i, pel bé de tots, esperem que el superin un gran nombre d'empreses.


Jordi Bellvehí