PRESSIÓ A L'EMPRESA


En un món en el que per tot es necessiten diners, la pressió a la principal, sinó única, font real de riquesa econòmica (l'empresa), és exagerada, molts cops abusiva i fins i tot m'atreveixo a dir espoliadora o confiscatòria.

Actualment emprendre és un esport de risc, un joc només per valents, una aposta per temeraris. Emprendre complint des de bon principi totes les normatives i obligacions és només un luxe per a pocs que han trobat la pedra filosofal o la gallina dels ous d'or, o bé que són de bona família i tenen diners per arriscar.

La pressió reglamentària, normativa, fiscal, laboral, administrativa estatal, autonòmica i municipal, mediambiental, sanitària, de protecció de dades personals, de prevenció del blanqueig de capitals, etc, etc, etc; és tan gran, que espanta, desanima i fa reconsiderar moltes il·lusions, idees i voluntats. Aquesta pressió és el principal fre a l'economia actual.  


Que ningú em mal interpreti; no estic fent una oda o apologia al liberalisme radical del "laissez faire, laissez passé, le monde va de lui memme". No tinc res contra un intervencionisme raonable i just. És clar que l'empresa ha de tenir les seves obligacions respecte als treballadors i respecte al fisc i al medi ambient; però la pressió per a aquells emprenedors que volen constituir una empresa per emprendre, no pot ser l'actual; és totalment desproporcionada i frustra iniciatives vàlides que requereixen un temps de rodatge. Deixem que neixin i creixin i que es reprodueixin i a mig i llarg termini en traurem tots molt més d'elles; però no les fem avortar.  

I LA VIDA CONTINUA ...

Vivim temps convulsos, que ens afecten com a ciutadans, com a pobles, comarques, com a País i com a Planeta. Estem immersos en processos polítics, corrents migratòries, refugiats de guerra, fenòmens meteorològics cada cop més alarmants; i la vida continua ...

Sembla com si el món anés per un costat, la política per un altre i, en canvi, la vida de les petites i mitjanes empreses, seguís el patró de sempre, o sigui, intentar adaptar-se a les circumstàncies i intentar progressar malgrat tot.

En aquests temps en que ens ho replantegem tot i en els que no hi ha veritats absolutes, ni principis eterns, cal replantejar-nos el paper de l'empresa dins la societat i redescobrir i redefinir les seves possibilitats i virtuts i el seu caràcter necessari i imprescindible per assolir un món millor.

Ara que tot s'està movent, ara que tot està en procés, ara que es parla tant de construir, de constituir, de crear, tinguem en compte el paper central de l'empresa, sobretot la petita i mitjana, sobretot la familiar, en la nostra societat, en els nostres pobles, en el nostre País i establim el context necessari per tal que aquestes empreses creïn riquesa, siguin socialment responsables i contribueixin a fer moltes coses bones que sense recursos ni riquesa no es poden fer.


Malgrat tot, la vida de moltes empreses continua... i per molts anys!.