PRESSIÓ A L'EMPRESA


En un món en el que per tot es necessiten diners, la pressió a la principal, sinó única, font real de riquesa econòmica (l'empresa), és exagerada, molts cops abusiva i fins i tot m'atreveixo a dir espoliadora o confiscatòria.

Actualment emprendre és un esport de risc, un joc només per valents, una aposta per temeraris. Emprendre complint des de bon principi totes les normatives i obligacions és només un luxe per a pocs que han trobat la pedra filosofal o la gallina dels ous d'or, o bé que són de bona família i tenen diners per arriscar.

La pressió reglamentària, normativa, fiscal, laboral, administrativa estatal, autonòmica i municipal, mediambiental, sanitària, de protecció de dades personals, de prevenció del blanqueig de capitals, etc, etc, etc; és tan gran, que espanta, desanima i fa reconsiderar moltes il·lusions, idees i voluntats. Aquesta pressió és el principal fre a l'economia actual.  


Que ningú em mal interpreti; no estic fent una oda o apologia al liberalisme radical del "laissez faire, laissez passé, le monde va de lui memme". No tinc res contra un intervencionisme raonable i just. És clar que l'empresa ha de tenir les seves obligacions respecte als treballadors i respecte al fisc i al medi ambient; però la pressió per a aquells emprenedors que volen constituir una empresa per emprendre, no pot ser l'actual; és totalment desproporcionada i frustra iniciatives vàlides que requereixen un temps de rodatge. Deixem que neixin i creixin i que es reprodueixin i a mig i llarg termini en traurem tots molt més d'elles; però no les fem avortar.  

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada